Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring

5 Oktober 2017
Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring

Per 1 november is het niet meer mogelijk om via rijscholen een Eigen Verklaring in te dienen bij het CBR. Hiervoor dient de kandidaat zélf voor te zorgen! Iedereen kan snel en gemakkelijk zelf een Gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens.

Door zelf de Gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een kandidaat bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk.

Ook verandert de naam Eigen verklaring in Gezondheidsverklaring. Beide namen verwijzen naar hetzelfde document.

Belangrijke aandachtspunten

  • DigiD: voor het indienen van een Gezondheidsverklaring is een DigiD nodig. Als straks de vernieuwde vragenlijst wordt ingevoerd, is dit een DigiD met extra beveiliging in de vorm van een sms-code. De kandidaat kan ook de DigiD-app downloaden, het beveiligingsniveau daarvan is gelijk aan DigiD met sms. Als de kandidaat nog geen DidiD heeft, dan is het zaak om hem aan te sporen deze snel aan te vragen (doorlooptijd ongeveer 5 werkdagen).
  • Kandidaten mogen NOOIT hun DigiD aan derden geven om de verklaring voor hen in te vullen. Een DigiD is strikt persoonlijk en mag je alleen zelf gebruiken. Het kan geen kwaad kandidaten daar extra op te wijzen.
  • De naamswijziging kan wellicht tot verwarring leiden. Dat kandidaten denken dat ze een Eigen verklaring én een Gezondheidsverklaring nodig hebben. Dat is uiteraard niet het geval. Ook heeft de naamswijziging geen enkel gevolg voor de geldigheid van de al ingevulde verklaringen.

Waarom een naamswijziging?

De naamswijziging van Eigen verklaring naar Gezondheidsverklaring is gekomen door feedback van onze klanten. Zij geven aan dat deze naam beter aangeeft waar het formulier voor bedoeld is: een verklaring over je gezondheid. Als een kandidaat een of meer vragen op deze verklaring met ‘ja’ beantwoordt, krijgt hij ook te maken met een keuringsverslag (voorheen geneeskundig verslag genoemd).

Deze naamswijziging wordt geleidelijk ingevoerd omdat de papieren verklaringen voorlopig nog in omloop zijn. Beide namen kunnen dan ook nog voorkomen.

Vernieuwing vragenlijst

Binnenkort wordt ook de vragenlijst van de Gezondheidsverklaring vernieuwd. Het CBR streeft ernaar om sneller en slimmer uit te vragen, zodat mensen niet onnodig verwezen worden naar een arts of specialist. Ook zijn de vragen soms herschreven, vereenvoudigd of opgesplitst. Bovendien is de volgorde van de vragen gewijzigd (van eenvoudig en veelvoorkomend, naar ingewikkelder en zeldzamer). Beide vragenlijsten komen nog enige tijd naast elkaar voor.

 


Terug naar overzicht
Website door Mint