Veel gestelde vragen - Trainingen

Wanneer moet ik mijn C-rijbewijs verlengen?

Chauffeurs met een C-rijbewijs dat voor januari 2013 is behaald, hebben een geldigheid van 10 jaar. Het rijbewijs heeft echter alleen de aantekening Code 95 niet, of de geldigheid van de aantekening loopt af.

Wanneer moet ik de nascholing hebben behaald? Iedere chauffeur met het C-rijbewijs dient vóór 10 september 2016 minimaal 35 uur aan nascholing te hebben gevolgd, zelfs als het C-rijbewijs nog geldig is na september 2016.

Wanneer moet ik mijn rijbewijs dan verlengen?

 • Als het C-rijbewijs verloopt na september 2016, is het raadzaam eerst de 35 uur aan nascholing te volgen en daarna het rijbewijs te verlengen. Chauffeurs zonder Code 95 zijn tot die tijd nog uitgezonderd en mogen nog beroepsmatig rijden.
 • Als het C-rijbewijs verloopt voor september 2016 zijn er twee opties:
  1. Voor de verloopdatum de 35 uur aan nascholing volgen.
  2. Indien dit niet haalbaar is: vraag eerst een nieuw C-rijbewijs aan, volg daarna de 35 uur aan nascholing en laat vervolgens de aantekening Code 95 bijschrijven/hernieuwen op het rijbewijs.

Conclusie: Het is het beste om zo spoedig mogelijk de 35 uur aan nascholing te volgen en daarna het C-rijbewijs te verlengen om dubbele uitgaven te voorkomen.

Als het C-rijbewijs binnen zeer korte tijd verloopt en het niet mogelijk is om 35 uur nascholing te volgen, dien je eerst het C-rijbewijs te verlengen. Daarna moet het rijbewijs echter nogmaals worden verlengd om de nieuwe aantekening Code 95 bij te plaatsen. Bovendien is deelname aan nascholingscursussen zonder geldig C-rijbewijs niet toegestaan.

Wat gebeurt er met het chauffeursdiploma na de invoering van de Vakbekwaamheid Code 95?

In 2009 is er een deadline vastgesteld voor vrachtwagenchauffeurs met het oude vakbekwaamheidsdiploma (CCV-B). Voor 10 september 2016 dienen zij dit om te zetten naar de aantekening Vakbekwaamheid Code 95 op het rijbewijs door 35 uur aan nascholing te volgen.

Buschauffeurs met het oude vakbekwaamheidsdiploma (CCV-B) moeten dit vóór 10 september 2015 omzetten naar de aantekening Vakbekwaamheid Code 95 op het rijbewijs door 35 uur aan nascholing te volgen.

Na het behalen van de Vakbekwaamheid Code 95 komt het oude chauffeursdiploma of vakbekwaamheidsdiploma te vervallen. Het is essentieel om de vereiste nascholing op tijd te volgen om de geldigheid van de Vakbekwaamheid Code 95 te behouden en het beroepsmatig rijden voort te zetten.

Ik heb een C- én D-rijbewijs, moet ik dan ook 2 keer 35 uur nascholing volgen?

Nee, dit is niet nodig. Zelfs als je zowel een C- als D-rijbewijs bezit, hoef je slechts één keer 35 uur nascholing voor Code 95 te volgen.

Het is echter belangrijk om op tijd te beginnen met het volgen van de nascholing Code 95, omdat de einddata van Code 95 op beide rijbewijzen mogelijk verschillend kunnen zijn. Als dit het geval is, hanteer dan de dichtstbijzijnde einddatum voor het plannen van de nascholing.

Ik heb eigen vervoer, geldt Code 95 dan ook voor mij?

Ja, de Code 95 is van toepassing op iedere beroepschauffeur met een rijbewijs C1, C, D1 en D. Er is geen uitzondering gemaakt voor beroepschauffeurs met eigen vervoer.

Er zijn echter heel specifieke situaties waarin uitstel kan worden verleend:

 • Chauffeurs die af en toe privépersonen of goederen vervoeren.
 • Chauffeurs die een leeg voertuig vanaf een bepaalde locatie terugbrengen naar de vestiging van het bedrijf.

In deze situaties wordt er geen sprake geacht van regulier ‘vervoer’, en daarom kunnen chauffeurs in aanmerking komen voor een jaar uitstel. Het is echter belangrijk te benadrukken dat dit alleen bij hoge uitzondering wordt verleend.

Ik heb een buitenlands rijbewijs met Code 95, kan ik dit omzetten naar een Nederlands rijbewijs?

Chauffeurs binnen Europa (of ‘rijbewijspartners’ van NL):

Als de Vakbekwaamheid (Code 95) is behaald in het buitenland waar de chauffeur eerst werk- of woonachtig was, kan er een verzoek worden ingediend bij de RDW om het C-rijbewijs met Vakbekwaamheid om te wisselen naar een ‘Nederlandse’ Code 95. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn:

 • De chauffeur is momenteel werk- en woonachtig in Nederland.
 • De chauffeur bezit inmiddels een Nederlands rijbewijs.
 • De vakbekwaamheid is behaald in Europa (EU + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland).

Chauffeurs uit ‘rijbewijspartners’, waaronder Andorra, Aruba, Canadese provincie Alberta, Canadese provincie Québec, Israël, Japan, Jersey, Monaco, Singapore, Taiwan, Voormalige Nederlandse Antillen, Zuid-Korea, kunnen hun rijbewijs omwisselen naar een Nederlands rijbewijs. Het omgezette rijbewijs wordt echter een Nederlands B-rijbewijs (Auto).

Let op: Chauffeurs met een rijbewijs uit Japan (1B), Singapore (Class 2 en Class 3) of de voormalige Nederlandse Antillen hebben specifieke omzettingsregels.

Chauffeurs buiten Europa:

Chauffeurs met een vakbekwaamheid uit landen zoals Turkije, Marokko, Rusland, de VS, Suriname, en andere landen zonder specifieke overeenkomsten, moeten het gehele Autorijbewijs én Vrachtautorijbewijs, inclusief Code 95, opnieuw behalen in Nederland. Nederland heeft geen overeenkomsten met deze landen, waardoor het buitenlandse rijbewijs niet geldig is in Nederland. Voor deze chauffeurs is het noodzakelijk om reguliere theorie- en praktijkexamens af te leggen bij het CBR voor de relevante rijbewijscategorieën.

Hoe kan ik bijhouden hoeveel uren Code 95 ik heb gevolgd?

Beroepschauffeurs kunnen hun totaal aantal gevolgde nascholingsuren inzien via het CCV (mijn.cbr.nl). Het inloggen op deze pagina is mogelijk via DigiD.

Het overzicht op deze pagina is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor de betreffende chauffeur. Hier kan de chauffeur nauwkeurig bijhouden hoeveel uren Code 95 hij/zij heeft gevolgd. Het biedt een handige en gepersonaliseerde manier om de voortgang van de nascholing te monitoren.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd Code 95 heb gevolgd?

Indien het niet lukt om tijdig 35 uur aan nascholing te volgen (in het geval van het CCV-B chauffeursdiploma) of om het rijbewijs om te zetten (indien je niet in het bezit bent van het CCV-B chauffeursdiploma), mag je niet langer beroepsmatig rijden!

In de periode tussen het volgen van de laatste nascholingscursus en het verkrijgen van het nieuwe rijbewijs mét (vernieuwde) Vakbekwaamheid Code 95, is het niet toegestaan voor chauffeurs om professioneel te rijden. Het tijdig behalen van de vereiste nascholing is dus van essentieel belang om de geldigheid van de Vakbekwaamheid Code 95 te behouden en het beroepsmatig rijden voort te zetten

Zijn er ook vrijstellingen voor nascholing Code 95?

Ja, er zijn verschillende vrijstellingen van toepassing op de wetgeving rondom nascholing Code 95. Een gedetailleerde lijst met vrijstellingen is beschikbaar [hier](link naar de lijst met vrijstellingen).

Sinds 1 juni 2015 heeft er een aanzienlijke verandering plaatsgevonden met betrekking tot het behalen en nascholen van de Vakbekwaamheid Code 95 voor zowel vrachtwagen- als buschauffeurs.

Twee belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd:

 1. De vrijstelling voor chauffeurs geboren vóór 1 juli 1955 is komen te vervallen.
 2. De Vakbekwaamheid Code 95 is verplicht gesteld voor alle beroepschauffeurs, ongeacht het aantal uren dat men wekelijks rijdt. Dit geldt dus ook voor chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden.

Iedere beroepschauffeur dient in het bezit te zijn van de Vakbekwaamheid Code 95, ongeacht het aantal uren dat men wekelijks rijdt en ongeacht de geboortedatum.

Geldt de nascholingsverplichting alleen voor Nederlandse beroepschauffeurs?

Nee, de nascholingsverplichting geldt voor alle beroepschauffeurs in de Europese Unie. Elk EU-land is verplicht om dezelfde regelgeving in te voeren voor zowel hun huidige als toekomstige beroepschauffeurs. Dit betekent dat elke lidstaat van de EU dezelfde eisen hanteert voor de nascholing van Europese beroepschauffeurs.

In Nederland is het CCV, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, belast met het toezicht op de uitvoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Nascholingscursussen in het buitenland volgen: Je kunt nascholingscursussen alleen volgen in het land waar je werkt of woont. Het is vereist dat je een relatie hebt met het desbetreffende land om de cursus te kunnen volgen. Als je cursussen in het buitenland hebt gevolgd en je vernieuwt je rijbewijs in Nederland, dien je bewijs te leveren van de gevolgde nascholing en aan te tonen dat je in het betreffende land woonachtig en/of werkzaam was. Als je de nascholing in Nederland hebt gevolgd en je vernieuwt je rijbewijs in het buitenland, ontvang je van het CCV een omwisseldocument.

Voor meer informatie hierover kun je terecht op de website van het CBR.

Uitvoering verschilt per land: Hoewel de regelgeving vanuit Europa is vastgesteld, kan de uitvoering per land verschillen. Een voorbeeld hiervan zijn de ADR-trainingen. In Nederland worden deze gezien als nascholingsopleiding, terwijl dit in diverse andere Europese landen niet mogelijk is.

Hoeveel uur nascholing Code 95 moet ik volgen?

Sinds september 2009 zijn beroepschauffeurs wettelijk verplicht om elke 5 jaar 35 uur aan nascholing te volgen. Het niet naleven van deze verplichting resulteert in het verlies van de Code 95 (vakbekwaamheid), waarna het volledige vakbekwaamheidstraject opnieuw moet worden doorlopen. Deze verplichting geldt zowel voor vrachtwagen- als buschauffeurs.

Theorie: Van de 35 uur nascholing mag maximaal 28 uur aan theorie worden besteed. Voorbeelden van theoriecursussen die je kunt volgen als onderdeel van de nascholing zijn onder andere: Lading zekeren, ADR, VCA en Heftruck.

Praktijk: Er moet minimaal 7 uur aan nascholing worden besteed aan een praktijktraining, waarvan je minimaal 2,5 uur zelf achter het stuur zit. Voorbeelden van praktijktrainingen zijn onder andere: Het Nieuwe Rijden (HNR), Defensief rijden en Schadepreventief rijden.

Voor verdere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. Aarzel niet om aanvullende details aan te vragen.