Verval van vrijstelling Vakbekwaamheid Code 95: hoe zit het nu eigenlijk?

30 November 2015
Verval van vrijstelling Vakbekwaamheid Code 95: hoe zit het nu eigenlijk?

Per 1 juni 2015 verandert er een hoop in het behalen van- en nascholen van de Vakbekwaamheid Code 95 voor vrachtwagen- buschauffeurs. Maar wat houden deze regels nu precies in? En hoe moeten chauffeurs nu verder?

Situatie vóór 1 juni 2015 – Vakbekwaamheid Code 95

Bij het behalen van het C-rijbewijs voor vrachtauto en D-rijbewijs voor bus kan de rijopleiding aangevuld worden met het vakbekwaamheidstraject. Hiermee kunnen chauffeurs de Vakbekwaamheid Code 95 behalen, wat inhoudt dat zij aantonen vakbekwaam te zijn en beroepsmatig meer dan 12 uur per week goederen of personen mogen vervoeren.

De behaalde Vakbekwaamheid Code 95 wordt omgezet in een aantekening op het rijbewijs. Deze aantekening (de ‘Code 95’) is 5 jaar geldig. Na 5 jaar kan deze aantekening worden verlengd, hiervoor is wettelijk bepaald dat chauffeurs minimaal 35 uur aan nascholing dienen te volgen. Als deze 35 uur is gevolgd én geregistreerd bij het CCV/CBR kan de chauffeur het rijbewijs opnieuw aanvragen bij de gemeente en wordt de aantekening met 5 jaar verlengd.

Deze maatregelen zijn sinds 2009 van kracht en toen is er een ultimatum gesteld dat vrachtwagenchauffeurs die nog het oude vakbekwaamheidsdiploma (CCV-B) hebben vóór 1 september 2016 deze om moeten zetten in de aantekening Vakbekwaamheid Code 95 op het rijbewijs. Dit kunnen zij doen door 35 uur aan nascholing te volgen.

Buschauffeurs die nog het oude vakbekwaamheidsdiploma (CCV-B) hebben, dienen vóór 1 september 2015 deze om te zetten naar de aantekening Vakbekwaamheid Code 95 op het rijbewijs. Dit kunnen zij doen door 35 uur aan nascholing te volgen.

Maar:
Chauffeurs die voor 1 juli 1955 geboren zijn, zijn vrijgesteld van de Vakbekwaamheid Code 95. Zij hoeven dus geen 35 uur aan nascholing te volgen, ongeacht zij meer of minder dan 12 uur per week rijden.

Dus wat er gaat er nu precies veranderen?

Er zijn eigenlijk 2 ingrijpende veranderingen gaande:

1.    De vrijstelling voor chauffeurs die geboren zijn vóór 1 juli 1955 vervalt;
2.    De Vakbekwaamheid Code 95 wordt voor beroepschauffeurs verplicht, óók als je minder dan 12 uur per week rijdt.

De vrijstelling die chauffeurs hadden, die voor 1 juli 1955 geboren zijn, komt per 1 juni 2015 te vervallen. Deze chauffeurs dienen alsnog vóór 1 september 2015 (Bus) of 1 september 2016 (Vrachtauto) 35 uur aan nascholing te volgen om zo de aantekening Vakbekwaamheid Code 95 op het rijbewijs te zetten.

Iedere beroepschauffeur dient dus in het bezit te zijn van de Vakbekwaamheid Code 95, ongeacht het aantal uren deze per week rijdt, ongeacht zijn leeftijd en geboortedatum.

Situatie per 1 juni 2015 – Vakbekwaamheid Code 95

Per 1 juni 2015 dient elke chauffeur die in de gehele EU rijdt in het bezit te zijn van de Vakbekwaamheid Code 95. Ongeacht het aantal uren dat zij wekelijks rijden. Na het behalen van de Vakbekwaamheid Code 95 is en blijft deze 5 jaar geldig.

Na 5 jaar kan deze aantekening worden verlengd, hiervoor is wettelijk bepaald dat chauffeurs minimaal 35 uur aan nascholing dienen te volgen. Als deze 35 uur is gevolgd én geregistreerd bij het CCV/CBR kan de chauffeur het rijbewijs opnieuw aanvragen bij de gemeente en wordt de aantekening met 5 jaar verlengd.

Hoe nu verder?

  • Ik heb wel het oude vakbekwaamheidsdiploma (CCV-B) maar ga 1 juni niet halen om 35 uur aan nascholing te registreren. Hoe moet ik nu verder?

Dan dien je alsnog de 35 uur aan nascholing te volgen. Na het volgen én registreren van de uren kun je bij het gemeentehuis het rijbewijs vernieuwen. Dan wordt de vernieuwde Code 95 alsnog bijgeschreven met een looptijd van 5 jaar.

Chauffeurs die wel nascholingscursussen hebben gevolgd, maar deze niet hebben laten registreren, kunnen dit alsnog kosteloos laten doen bij het CBR. Het verzoek tot na-registratie van nascholingsuren moet voor 1 juni 2015 worden ingediend bij het CBR.

  • Maar ik heb ook niet het oude vakbekwaamheidsdiploma (CCV-B) en ga 1 juni niet halen om mijn rijbewijs om te zetten? Hoe werkt het dan voor mij?

C en D rijbewijsbezitters zonder vakbekwaamheidsdiploma (CCV-B) hebben de mogelijkheid om de Vakbekwaamheid Code 95 bij te laten schrijven, terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk blijft. In dit geval dient de chauffeur voordat het rijbewijs én de Vakbekwaamheid Code 95 gelijktijdig verloopt de 35 uur aan nascholing alsnog te volgen.

Dat is 1, maar wat ook een mogelijkheid is:

C en D rijbewijshouders kunnen ook het rijbewijs vroegtijdig verlengen. Het rijbewijs krijgt dan een nieuwe geldigheid van vijf jaar inclusief de Code 95. Bij het verlengen van het rijbewijs moet de rijbewijshouder wel een (reguliere) medische keuring ondergaan.

Dit gebeurt door een Eigen Verklaring bij het CBR in te dienen. Deze is nodig voor de medische keuring. Ze krijgen de Vakbekwaamheid Code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, óók als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. In dit geval is het wel zo dat het nieuwe rijbewijs én de Vakbekwaamheid Code 95 niet voor 1 juni wordt verkregen.

Deadline op 1 juni

Als het niet lukt om voor 1 juni 35 uur aan nascholing te volgen (in geval van CCV-B) of het rijbewijs om te zetten (ook niet in bezit van CCV-B) dan mag je dus niet beroepsmatig rijden!

In de tijd tussen 1 juni en het verkrijgen van het nieuwe rijbewijs mét (vernieuwde) Vakbekwaamheid Code 95 mogen chauffeurs dus niet meer rijden.

Wil je de exacte vrijstellingen weten? Hier vind je alle nationale- en internationale vrijstellingen op een rij.


Terug naar overzicht
Website door Mint